alert message

Inloggad som ombud. Logga ut?

Beräkna pris på din veteranmoped

Vi har ett försäkringsupplägg som är fenomenalt. Har du flera mopeder men bara brukar en åt gången så betalar du endast en trafikförsäkringspremie, 324 kr/år. Vill du lägga till halvförsäkring eller vagnskada på mopederna så tillkommer en kostnad på 80 kr/st för halvförsäkring eller 189 kr/st för vagnskada.

Väljer du flerförsäkringsalternativet så måste samtliga mopeder i den försäkringen ha samma försäkrings- omfattning.

Ytterligare en fördel är att du endast får ett försäkringsbrev som gäller alla dina mopeder. Bättre upplägg finns inte.

Detta ingår
Detta ingår i din försäkring Hel Halv Trafik

(självrisk 1 000 kr) - måste du enligt lag ha när din moped är i trafik. En trafikförsäkring ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom så kallade egendomsskador. Den gäller inte för några som helst skador på din egen moped och inte heller för skador på egendom som du transporterar i eller på mopeden. Däremot kan du få ersättning för kläder och tillhörigheter som du har på dig och som blir skadade i en trafikolycka. Om du skulle bli påkörd av någon annan är det från den förarens trafikförsäkring som du får ersättning. Skulle personen som kör på dig sakna trafikförsäkring ersätter Trafikförsäkringsföreningen dig för dina skador.

(självrisk 1 000 kr) - ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

(självrisk 1 500 kr) - ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

(självrisk 1 000 kr) - ersätter transport av mopeden, föraren och passageraren som blivit nödvändig på grund av att mopeden har skadats, råkat ut för driftstopp eller stulits.

(självrisk 20% av kostnaden, lägst 1 000 kr) - ersätter tvist vid exempelvis trafikskada, köp, försäljning eller reparation av mopeden.

(självrisk 3 000 kr) - ersätter skador på din egen moped.

Detta ingår
Detta ingår i din Garageförsäkring Garage stor Garage liten

(självrisk 3 000 kr) - ersätter skador på din egen moped.

(självrisk 1 000 kr) - ersätter skada orsakad genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag, explosion och brand på elektriska kablar genom kortslutning.

(självrisk 1 500 kr) - ersätter skada som uppstår genom stöld eller tillgrepp och vid försök till detsamma.

Trafikförsäkring 324 kr/år
Halvförsäkring 404 kr/år
Helförsäkring 513 kr/år
Garageförsäkring liten (stöld, brand) 80 kr/år
Garageförsäkring stor (stöld, brand & vagnskada) 189 kr/år
  • Mopeden måste vara av årsmodell 1984 eller äldre.
  • Ägaren och föraren måste vara 30 år fyllda.
  • Maxersättning vid stöld, brand och vagnskada är 75 000 kr
  • Överstiger mopedens värde 30 000 kr krävs foton på objektet innan vi medger mer än trafikförsäkring.
  • Mopeden ska på hemorten förvaras i låst utrymme nattetid.

Vad våra kunder tycker om oss