Integritetspolicy

Nu lanserar vi Sveriges första app som kan ge dig rabatt på din motorcykelförsäkring - Smart MC!
Genom att aktivera appen när du kör, analyseras ditt körbeteende, med hjälp av mobil teknik. Ett lugnt och säkert körbeteende kommer att ge dig rabatt på din försäkringspremie, kommande försäkringsår. Vi vet att det finns många motorcyklister som är ansvarsfulla i trafiken, kör på ett lugnt och säkert sätt samt följer hastighetsbegränsningarna. Dessa kunder vill vi premiera!

Genom att premiera dem som håller gällande hastighetsbegränsningar uppmuntrar vi också till ett lugnare trafiktempo. Vi vill också poängtera att det är helt och hållet frivilligt att ladda ned och använda appen. Användandet av appen är dock en förutsättning för att kunna få rabatt baserat på hur man kör.

Bilsport-MC Smart Appen

Appen kan användas oavsett var du har din motorcykel försäkrad idag. Har du sedan tidigare en försäkring i Bilsport & Mc kommer vi att automatiskt registrera eventuell rabatt på din nästföljande försäkringsperiod. Har du försäkring i ett annat bolag kan du kontakta oss så hjälper vi dig att byta bolag. Då kan du få en eventuell rabatt under din nästföljande försäkringsperiod.

Så här fungerar Appen

Innan du kör iväg med din motorcykel startar du Smart Appen, och med hjälp av GPS-teknologi samt gyro-information, mäts och analyseras din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka. Tekniken med individuellt prissatt motorförsäkring finns sedan tidigare för bilar, men är vanligare i andra länder där ibland Storbritannien och i Italien.

Rabatten

Efter varje resa får du feedback på ditt körbeteende. Ett lugnt och säkert körbeteende, under 100 mil, kan ge dig upp till 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie hos Bilsport & Mc, under nästkommande försäkringsår, oavsett vilket bolag du har din motorcykelförsäkring idag. Du kan aldrig få en dyrare försäkring än ordinarie försäkringspremie om du kör osäkert, utan bara premieras med en billigare försäkring om du kör säkert.


Så här kommer du igång med appen.

Appen Smart-MC är kostnadsfri att ladda ner via AppStore eller Google Play och kan användas även utan att du tecknar en försäkring.

 1. Teckna försäkringen och ladda ner appen Smart MC från Apple App Store (iPhone) eller från Google Play (Android). Sök på Bilsport & Mc.
 2. Ha appen påslagen under minst 100 mils körning. Appen registrerar din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka.
 3. Efter resan får du feedback via appen och baserat på din körning görs en samlad bedömning.
 4. Få upp till 10 procent rabatt på din försäkring genom att köra tryggt och säkert!

Vanliga frågor

 • Appen under färd

  Innan du kör iväg med motorcykeln aktiverar du mätningen i appen genom att välja "starta körning" på startsidan i mobilappen. När appen är aktiverad analyserar den ditt körbeteende genom att mäta hur du bromsar, gasar, svänger och vad du håller för hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning. GPS-teknologi mäter och registrerar ditt körbeteende och generar en samlad bedömning i samband med avslutad körning. Kalibreringen i appen är gjord för en motorcykel och inget annat fordon. Lägg dock undan telefonen när appen är påslagen så att den inte distraherar dig när du kör. Starta aldrig appen under färd utan innan.

  Förbättrat körbeteende

  Följ gällande hastighetsbegränsningar, var observant på trafikflödet, håll avstånd till andra fordon framför dig för att undvika kraftiga inbromsningar, samt undvik kraftiga accelerationer.

  Dåligt körbeteende, högre premie?

  Nej, du betalar aldrig mer för att du kör osäkert utan får då samma försäkringskostnad som du skulle fått med en vanlig motorcykelförsäkring i Bilsport & Mc. Bilsport & Mc tar aldrig del av kördatan som samlas in utöver den körscore du får, så att vi kan ge dig rätt rabatt.

  Oavsiktlig start av Appen under färd med annat fordon

  Du ansvarar själv för att användandet av appen sker på rätt sätt. Starta bara appen när du kör den motorcykel som är försäkrad i Bilsport & Mc . Du kan inte radera körsträckor i efterhand utan samtliga resor som är registrerade i appen kommer att vägas in i det samlade omdömet.

  Start/stopp vid bl.a. broöppning

  Om du stannar motorcykeln i mer än fem minuter kommer appen automatiskt avsluta körningen. Du måste då välja "starta körning" igen när du fortsätter att köra. Starta aldrig appen under färd.

  Appen och samtal

  Smart Mc-appen fortsätter att gå i bakgrunden oavsett vilka andra funktioner eller appar som används - dock påverkas Smart Mc om du har en annan applikation igång som använder gps:en i telefonen.

  Telefonen utsätts för stötar eller ofrivillga rörelser under färd

  Appen registrerar inte stötar utan en g-kraft måste ske under en längre tid i sammanhanget, som vid en inbromsning eller acceleration. G-krafter som man kan göra med en hastig rörelse kommer inte komma upp i så pass kännbara nivåer för att påverka körbeteendet.

  Hur mäts hastigheten på vägarna

  Appen utgår från Transportstyrelsens vägdatabas.

  Hur uppdaterad är Smart MC-appen på gällande hastighetsbegränsningar?

  Appen använder Trafikverkets vägdatabas som tyvärr inte alltid är uppdaterad på gällande hastighetsbegränsning. Följ alltid gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar som står angivna efter vägen.

  Byte av telefon - Hur flyttar jag över mitt samlade körbeteende/lagrade resor

  Är du kund och ansluten till Smart Mc anger du ditt personnummer i appen för att få historiken skickad per automatik. Är du inte längre kund och ansluten till Smart Mc-försäkringen kan du spara appen som en backup på datorn och synka med din nya telefon.

  Två Appar med gps-funktion igång samtidigt

  Den app du har uppklickad på skärmen är den applikation som får använda gps:en. Applikationen som då ligger i bakgrunden kan då inte registrera något eftersom den inte får åtkomst till gps-funktionen.

  Strömsparläge

  Applikationen fungerar inte i strömsparläge

  Vid missnöje med hur Appen bedömt mitt körbeteende

  Fel hastighetsbegränsning kan registreras i appen om det ligger en närliggande väg i närheten och GPS:en i telefonen registrerar att kunden kör på denna väg, alternativt att det är fel i Transportstyrelsens databas. Det finns dock en inbyggd funktion i Smart Mc som tar höjd för att alla resor inte registreras korrekt. Dvs att när den totala scoren räknas ut gör det ingenting att enstaka resor blivit registrerade som "osäkra" p.g.a. hastighetsöverträdelser m.m.

 • Systemkrav och systemförbrukning

  För att ladda ner appen krävs cirka 30 MB minne på telefonen, ingen kördata lagras i telefonens minne efter slutförd resa. Vid normalanvändning använder Appen c:a 15MB surf per månad.

  Vilken information samlas in vid användandet av Smart MC

  Informationen kring ditt körbeteende registreras i appen med hjälp av den senaste GPS-teknologin och innefattar hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) samt körsträcka. Denna information används till att bygga en personlig körprofil och mätning av ditt körbeteende. Datainsamlingen sker endast när Smart Mc-appen har en körning igång.

  Hur används min kördata

  Den insamlade informationen analyseras och sedan ger vi ett samlat köromdöme för varje resa, samt information om körsträcka, antalet resor och detaljerad information för respektive körparameter för statistiska ändamål. Statistiken kommer sedan i anonymiserad form att användas för analys inom Bilsport & Mc och Moderna Försäkringar om trafiksäkerhet och för utveckling av försäkringskoncept som främjar trafik- och miljösäkert beteende i trafiken.  Personrelaterad data som finns i Smart Mc-appen behandlas enligt vår gällande integritetspolicy.

  Vem kan se min kördata?

  Bilsport & Mc kommer endast att spara statistik på ditt samlade körbeteende. Information om var, när och hur du har kört kommer anonymiseras och lagras och kan därmed inte kopplas till dina personuppgifter. Bilsport & Mc värnar alltid om den personliga integriteten. Kördatat delas inte med andra och vi använder heller inte kördata i skadeärenden.

 • Om Bilsport MC Smart App

  Smart Mc är Sveriges första app som kan ge dig rabatt på din motorcykelförsäkring utifrån hur lugnt du kör med din motorcykel. Aktivera appen innan du börjar köra och med hjälp av GPS-teknik och gyro-information analyseras ditt körbeteende. Ett lugnt och säkert körbeteende ger dig 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie nästföljande år.

  Hur fungerar försäkringen

  Du laddar ner appen genom att söka på Bilsport & Mc i Appstore. Appen kommer även finnas tillgänglig i Google Play inom kort. Innan du kör iväg med din motorcykel startar du appen och med hjälp av GPS-teknologi och gyro-information mäts och analyseras din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka. Efter varje resa får du feedback baserat på ditt körbeteende och genom en samlad bedömning över tid översätts detta till en rabatt nästföljande år på din trafikförsäkring. Ett lugnt och säkert körbeteende ger dig 10 procent rabatt. Har du redan en försäkring på din motorcykel i Bilsport & Mc kommer vi att automatiskt registrera eventuell rabatt på nästföljande försäkringsperiod. Har du en försäkring i ett annat bolag måste du kontakta oss om du vill byta till Bilsport & Mc och då få rabatten under nästföljande försäkringsperiod. Appen fungerar även utan att den kopplas till en försäkring.

  Fördelar för dig som kör med Smart MC Applikationen

  Försäkringspremien för en vanlig motorcykelförsäkring, oavsett vilket bolag du är kund i, beräknas utifrån ett genomsnitt hur motorcykelförare i din ålder och boende inom samma område som du kör motorcykel. Det innebär att försäkringstagarna i samma grupp betalar gemensamt för de skador som inträffar inom gruppen även om du själv inte är den som behöver nyttja din försäkring. Genom att använda appen Smart Mc kan du själv påverka din försäkringspremie. Kör du lugnt och säkert får du 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie under nästkommande försäkringsperiod/år.

  Förbättra ditt körbeteende

  Efter avslutad resa kommer ditt körbeteende att ge utslag i en mätare med där färgerna röd, gul och grön indikerar om du har kört lugnt och säkert eller inte. Hamnar du på rött har du ett mer riskfyllt körbeteende samtidigt som grönt visar att du har kört lugnt och säkert. Den gula färgen visar att det fortfarande finns lite förbättringspotential för att du ska komma upp till grön nivå och därmed vara berättigad till rabatt.

  App kopplad till försäkring

  Smart Mc är en app som du kan koppla till din motorcykelförsäkring hos Bilsport & Mc, som är en del av Moderna Försäkringar. Har du en försäkring i ett annat bolag måste du kontakta oss om du vill byta till Bilsport & Mc och då få rabatten under nästföljande försäkringsperiod. Appen fungerar även utan att den kopplas till en försäkring.

  App utan försäkring

  Nej, den fungerar även utan att du har en försäkring. Ladda gärna ner appen redan idag och se hur du kör.

  Rabatt

  Du kan få 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie nästföljande försäkringsperiod, efter att du har visat upp ett säkert körbeteende under minst 100 mil. Du måste alltså köra med appen påslagen under minst 100 mil för att du ska kunna få premierabatten under nästföljande försäkringsperiod. Samtliga resor som registreras i appen kommer att vara rabattgrundande.

 • Nu lanseras Sveriges första app som kan ge dig rabatt på din motorcykelförsäkring - Smart Mc!
  Genom att aktivera appen när du kör analyseras ditt körbeteende med hjälp av mobil teknik. Ett lugnt och säkert körbeteende ger dig rabatt på din försäkringspremie kommande försäkringsår.

  - Det finns många motorcyklister som är ansvarsfulla i trafiken och kör på ett lugnt och säkert sätt. Genom att premiera dem som håller gällande hastighetsbegränsning uppmuntrar vi till ett lugnare trafiktempo, vilket ger positiv effekt på både kundens individuella beteende och trafiken i stort, säger Mats Johansson, affärsområdeschef för Bilsport & Mc.

  Innan du kör iväg med din motorcykel startar du Bilsport & Mc:s app och med hjälp av GPS-teknologi och gyro-information mäts och analyseras din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka. Efter varje resa får du feedback på ditt körbeteende. Ett lugnt och säkert körbeteende under minst 100 mil ger dig 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie hos Bilsport & Mc under nästkommande försäkringsår.

  Tekniken med individuellt prissatta motorförsäkringar finns sedan tidigare för bilar men är vanligare utomlands, t ex i England, USA och i Italien. I november 2015 kom den första individanpassade bilförsäkringen till Sverige, Moderna Smart Bil. Lanserad av Bilsport & Mc:s moderbolag Moderna Försäkringar.

  - Vi har sneglat på Moderna Smart Bil och ser att koncept där kunderna får betala som de kör fungerar. Många kunder som använder appen uppvisar ett bra körbeteende och får därmed rabatt på sin försäkringspremie. Vi vill erbjuda våra motorcykelkunder möjlighet till samma sak och lanserar nu Smart Mc, avslutar Mats Johansson.

  Testa ditt körbeteende utan försäkring?

  Appen Smart Mc är kostnadsfri att ladda ner via AppStore och Google Play och kan användas även utan att du tecknar en försäkring.

 • Hur tecknar jag försäkringen

  Har du redan en försäkring på din motorcykel i Bilsport & Mc kommer vi att automatiskt registrera eventuell rabatt för nästföljande försäkringsperiod. Har du en försäkring i ett annat bolag måste du kontakta oss om du vill byta till Bilsport & Mc och då få eventuell rabatt under nästföljande försäkringsperiod. Kontakta Bilsport & Mc på 0470-201 25 eller gå in på www.bilsportmc.se.

  Vem kan teckna försäkringen

  Alla som har en motorcykel som går att försäkra hos Bilsport & Mc kan få rabatt med Smart Mc.

  Hur gör jag en besparing med Appen

  Appen kan användas av alla slags motorcykelförare men är särskilt gynnsam för dig som kör tryggt, lugnt och säkert eftersom det körbeteendet ger dig rabatt på din trafikförsäkringspremie.

  Måste jag köra med Appen för att få rabatt

  Kör du med appen och idag har en försäkring i ett annat bolag måste du kontakta oss om du vill byta till Bilsport & Mc och då få rabatten under nästföljande försäkringsperiod.

  Hur länge gäller rabatten

  Rabatten gäller för nästkommande försäkringsperiod, ett år i taget.

  Kostar Appen mig något?

  Smart Mc-appen är gratis och du hittar den om du söker på Bilsport & Mc i Appstore. Inom kort kommer den även i Google Play. Du betalar enbart för använd datatrafik enligt ditt befintliga mobilabonnemang. Kostnaden för försäkringen varierar beroende på ett flertal parametrar som t ex ålder på din motorcykel, klassning, ägarens ålder samt bostadsort. Beräkna pris för din försäkring genom att kontakta oss på 0470-201 25 eller besök vår hemsida www.bilsportmc.se Eventuell premierabatt på din trafikförsäkring kommer att ges under nästföljande försäkringsperiod, det vill säga nästa år.

  Vem i hushållet ska teckna försäkringen?

  Ägaren till motorcykeln ska teckna försäkringen.

  Vem i hushållet ska registrera sig på appen?

  Ägaren till motorcykeln ska registrera sig i både appen och på försäkringen. När man registrerar sig första gången får man ange personnummer.

  Flera personer kör samma motorcykel

  I framtiden kommer det att bli möjligt att registrera flera personer på samma registreringsnummer i appen. Av säkerhetsskäl kommer ägaren till motorcykeln, som enligt försäkringsvillkoren även ska vara den huvudsakliga brukaren, att då få godkänna nya personer som vill registrera sig på en och samma motorcykel.

  Hur vet ni att det är jag som kör

  Vi väljer att lita på våra kunder, att det är rätt person som kör som också är den som får tillgodoräkna sig eventuell rabatt.

  Appen och motorcykel registrerat på företag

  Nej, rabatt ges endast till privatpersoner.

  Hur och vart laddar jag ned Appen

  Du som har en iPhone laddar ner appen från AppStore. Du som har en Android-telefon laddar ner den från Google Play. Sök på Bilsport & Mc.

  Vilka enheter stödjer Appen

  Appen fungerar i iPhone med iOS 8 eller senare version, samt i Android-telefoner med version 4.2 eller senare.

  Olika mobilnät

  Appen kan användas i samtliga mobila nät.

  Appen utomlands

  Ja, men din mobiloperatör kan ta ut en avgift för data-roaming. Observera att appen fungerar utomlands men du kommer inte kunna få en körscore när du kör utanför Sveriges gränser. Detta innebär att de mil som du kör utomlands inte kommer att vara rabattgrundande.

  Hur mäts mitt körbeteende och hur kopplas det till en rabatt

  Efter avslutad resa får du ett omdöme på hur du har kört. Omdömet är en reflektion av din personliga körstil och baseras på olika komponenter; vilken hastighet du håller, hur du gör dina inbromsningar, hur du accelererar och svänger (G-kraft). Kalibreringen i appen är gjord för en motorcykel och inget annat fordon. Omdömet kommer att visualiseras i en mätare där färgerna röd, gul och grön indikerar om du har kört lugnt och säkert eller inte. Eventuell rabatt på din trafikförsäkringspremie kommer att ges år två när vi ser hur du har kört.

  • Hamnar mätaren på röd eller gul färg erhålls ingen rabatt
  • Uppnår mätaren en grön färg översätts det till 10 procent rabatt på din trafikförsäkring

  Du måste köra minst 100 mil med appen påslagen för att vi ska kunna beräkna eventuell rabatt. Appen väger samman samtliga resor som registreras i den och ger ett samlat omdöme om du kommer att få rabatt under nästkommande försäkringsperiod. Du kan få 10 procent på din trafikförsäkringspremie och du kan aldrig få "minusrabatt", dvs så kommer du aldrig få betala mer för att du kör osäkert.

  Hur kommer rabatten att visas i mitt försäkringsbrev

  Har du kört med appen och kvalificerat dig till rabatt kommer det stå Smartrabatt i ditt försäkringsbrev.

  Enligt appen är jag beviljad rabatt men jag har inte fått rabatten angiven i mitt försäkringsbrev

  Vi skriver våra försäkringsbrev ca 40 dagar innan det kommer till dig som kund så det kan vara så att det rabattgrundande underlaget inte hunnit komma med på försäkringsbrevet. Hör i så fall av dig till oss så ordnar vi den saken.

  Kvalificeringskrav för rabatt

  För att vi ska kunna beräkna vilken rabatt du kan få under nästföljande år måste du köra minst 100 mil per säsong, inom Sveriges gränser, med appen påslagen. Alla resor som registreras i appen kommer att vara rabattgrundande.

  Antal resor som jag måste registrera för att få/behålla min rabatt

  Du måste köra minst 100 mil med appen påslagen per säsong men det finns inga krav gällande hur många resor. Om du kör under 100 mil så kommer ingen rabatt att utfärdas nästkommande försäkringsår.

  Kan jag kombinera Smart MC-rabatten med övriga rabatter hos Bilsport & MC och Moderna Försäkringar?

  Ja, Smart Mc ingår i Bilsport & Mc och Modernas bonusprogram.